Zave

Gaisa siltumsūkņa traucējumu novēršana un likvidēšana

Var gadīties, ka gaisa siltumsūknis nestrādā tā, kā vajadzētu. Dažu problēmu risinājums var būt pavisam vienkāršs. Tādēļ iesakām sākt ar zemāk aprakstītajiem soļiem. Ja neviens no tiem neatrisina jūsu siltumsūkņa problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums. Piedāvājam apkopi un bojājumu novēršanu par konkurētspējīgu cenu.

Siltumsūknis silda pārāk maz vai nesilda vispār


Kāds sūkņa režīms ir izvēlēts (apkure, auto, dzesēšana)?

Pārliecinieties, ka gaisa siltumsūknim ir aktivizēts iestatījums HEAT (APKURE), nevis AUTO vai COOL (DZESĒŠANA). Ja siltumsūknim ir aktivizēts iestatījums AUTO, sūknis apkurina vai dzesē gaisu, balstoties uz jūsu noteiktajiem temperatūras iestatījumiem. Iestatījuma COOL gadījumā sūknis dzesē.


Sameklējiet uz siltumsūkņa saules simbolu, lai iestatītu apkures režīmu.


Kāds ir ventilatora ātrums?

Dažiem siltumsūkņiem ir režīmi, kuros tie strādā īpaši klusi ar ļoti zemu ventilatora ātrumu. Ja ātrums ir zems, ventilatoram ir grūti telpā izplatīt siltumu.


Palieliniet ventilatora ātrumu, ja tas ir pārāk zems.


Putekļi filtros

Var gadīties, ka jūsu siltumsūknis ražo siltumu, bet mājoklī tas nenonāk, jo filtri ir aizsērējuši. Noteikti iztīriet filtrus ar putekļsūcēju un izmazgājiet tos atbilstoši norādījumiem.


Atbrīvojiet ārējo bloku

Lai izmantotu ārējo gaisu, no kura siltumsūknis iegūst enerģiju, uz siltumsūkņa nedrīkst būt sniegs un ledus. Pretējā gadījumā sniegs un ledus var bloķēt gaisa plūsmu, tādejādi samazinot siltumsūkņa jaudu. Sekojiet, lai sniegs būtu notīrīts un ledus izkausēts ar karstu ūdeni.


Temperatūrai iekštelpās jābūt vismaz 8 grādiem

Pārliecinieties, ka iekštelpu temperatūra pirms gaiss-gaiss siltumsūkņa iedarbināšanas ir vismaz 8 grādi. Zemākā temperatūrā sūknis nestrādā.


Siltumsūknis nestrādā vispār


Vai siltumsūknis ir pieslēgts elektrībai?

Uzsāciet pārbaudi ar vienkāršāko - konkrēti, vai siltumsūknim ir enerģijas padeve. Iekārtai jābūt pievienotai strāvas tīklam, barošanas galvenajam slēdzim un galvenajam drošinātājam jābūt ieslēgtiem un strādājošiem.


Vai taimeris ir ieslēgts?

Ja ieslēdzāt taimeri un noteicāt laiku, kad siltumsūknim būtu jāsāk strādāt, sūknis pirms šī laika neieslēgsies. Ja jums nepieciešama palīdzība, lai uzzinātu, kā atrast un izslēgt taimera funkciju vai, lai vadītu to manuāli - lūdzu, skatiet rokasgrāmatu.


Citas vienkāršas darbības

Restartējiet siltumsūkni: šim nolūkam atvienojiet barošanas vadu no strāvas tīkla un pagaidiet 5 minūtes pirms atkārtotas pievienošanas. Pēc sūkņa ieslēgšanas parasti paies 5-10 minūtes, līdz sajutīsiet siltuma plūsmu.


Vēl viens paņēmiens: mēģiniet iestatīt gaisa siltumsūkni dzesēšanas režīmā uz 10-20 minūtēm pirms sūkņa ieslēgšanas apkures režīmā.