Zave
Regulāri veiciet sava gaisa siltumsūkņu apkopi!

Gaisa siltumsūkņa 3 gadu apkope

 • Pakalpojuma pakete uz 3 gadiem
 • Siltumsūkņu servisa apkopi veic sertificēti speciālisti
 • Iekšējā un ārējā bloka pārbaude
 • Apkope notiek darba dienās!
Cena245 €
Vai no6 €MēnesīLasīt tālāk
1
Pārskats
Jūsu gaisa siltumsūkņa apkope

Gaisa siltumsūkņa apkope jāveic reizi gadā, lai nodrošinātu iekārtas izturību un saglabātu garantiju. Apkopes veikšana palīdz novērst kļūdas gaisa siltumsūkņa darbībā. Regulāra apkope nodrošina ierīces ilgmūžību un uzticamību. Labākais laiks rūpīgai apkopei ir rudens periods (pirms apkures perioda sākuma) vai pavasara periods (pirms dzesēšanas perioda sākuma).

Pircēja pienākumi

Gaisa siltumsūkņa pircējs apņemas:


 • veikt iekārtas apkopi vismaz vienu reizi 12 mēnešu laikā pēc iekārtas uzstādīšanas (apkopes pakalpojuma pasūtīšana ir pircēja pienākums), izmantojot sertificētu speciālistu;
 • nepārkāpt garantijas saistības un kondicioniera lietošanas noteikumus;
 • iepazīties ar lietošanas instrukcijām;

* Ja intervāls starp apkopēm ir garāks par 13 mēnešiem, noslēgtais apkopes līgums tiks lauzts automātiski.

Kas ir iekļauts cenā?

Cenā ietilpst:


 • Brauciens uz objektu līdz 50 km no reģiona centra
 • Iekārtas vizuāla pārbaude
 • Iekšējo filtru pārbaude un tīrīšana
 • Ārējā siltummaiņa pārbaude (ledus defekti)
 • Elektrisko kontaktu tā saukto iekšējo un ārējo signālu kustības kontrole
 • Freona gāzes (aukstumaģenta) temperatūras un, ja nepieciešams, spiediena kontrole
 • Ierīces darbības režīmu pārbaude
 • Apkopes pārskata aizpildīšana


Cenā nav iekļauts *:


 • Iekšējā bloka filtru un siltummaiņa pārbaude un iekšējo komponentu ķīmiskā tīrīšana
 • Ārējā siltummaiņa pārbaude un mazgāšana
 • Freona gāzes daudzuma pārbaude
 • Freona gāzes uzpildīšana

* Pakalpojuma sniegšana un cena pēc vienošanās

Pārskats
Jūsu gaisa siltumsūkņa apkope

Gaisa siltumsūkņa apkope jāveic reizi gadā, lai nodrošinātu iekārtas izturību un saglabātu garantiju. Apkopes veikšana palīdz novērst kļūdas gaisa siltumsūkņa darbībā. Regulāra apkope nodrošina ierīces ilgmūžību un uzticamību. Labākais laiks rūpīgai apkopei ir rudens periods (pirms apkures perioda sākuma) vai pavasara periods (pirms dzesēšanas perioda sākuma).

Pircēja pienākumi

Gaisa siltumsūkņa pircējs apņemas:


 • veikt iekārtas apkopi vismaz vienu reizi 12 mēnešu laikā pēc iekārtas uzstādīšanas (apkopes pakalpojuma pasūtīšana ir pircēja pienākums), izmantojot sertificētu speciālistu;
 • nepārkāpt garantijas saistības un kondicioniera lietošanas noteikumus;
 • iepazīties ar lietošanas instrukcijām;

* Ja intervāls starp apkopēm ir garāks par 13 mēnešiem, noslēgtais apkopes līgums tiks lauzts automātiski.

Kas ir iekļauts cenā?

Cenā ietilpst:


 • Brauciens uz objektu līdz 50 km no reģiona centra
 • Iekārtas vizuāla pārbaude
 • Iekšējo filtru pārbaude un tīrīšana
 • Ārējā siltummaiņa pārbaude (ledus defekti)
 • Elektrisko kontaktu tā saukto iekšējo un ārējo signālu kustības kontrole
 • Freona gāzes (aukstumaģenta) temperatūras un, ja nepieciešams, spiediena kontrole
 • Ierīces darbības režīmu pārbaude
 • Apkopes pārskata aizpildīšana


Cenā nav iekļauts *:


 • Iekšējā bloka filtru un siltummaiņa pārbaude un iekšējo komponentu ķīmiskā tīrīšana
 • Ārējā siltummaiņa pārbaude un mazgāšana
 • Freona gāzes daudzuma pārbaude
 • Freona gāzes uzpildīšana

* Pakalpojuma sniegšana un cena pēc vienošanās